Et bedre liv

Børn får det bedre og bedre rundt omkring i verden. Men der er stadig meget at gøre. I mange lande er der ikke nok forståelse for, at børn har ret til et godt liv.

Man er et barn, så længe man er under 18 år gammel. I verden lever der næsten 7,5 milliarder mennesker. Cirka 2,2 milliarder af dem er børn. 500 millioner af disse børn er meget fattige. Hvert 3. barn i verden lever ikke i en ordentlig bolig. Cirka 6 millioner børn under fem år dør hvert år af forskellige grunde som fx urent vand, for lidt mad eller sygdomme.

Mange børn i verden bliver nødt til at arbejde i stedet for at gå i skole. Mange børn i verden oplever hver dag vold. De bliver måske slået eller sparket. Der er også mange børn, der bor i et land, hvor der er krig. Så er der meget utrygt og usikkert at bo der.

Børn har også rettigheder

Børn har nogle særlige rettigheder, fordi de er børn. Børn har nemlig særlige behov for tryghed. Børnekonventionen sørger for, at børn i hele verden har de samme rettigheder. Det betyder fx, at børn har ret til at lege, gå i skole, få mad, sige deres mening og ikke få bank.

Alle børns rettigheder er skrevet ned i Børnekonventionen. Hvis det skal være helt rigtigt, så hedder den FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Men de fleste kalder den bare for Børnekonventionen.

I Børnekonventionen er der en grundig beskrivelse af alle børns rettigheder. Der er i alt 54 paragraffer - eller artikler, som de kaldes. Rettighederne kan deles op i tre grupper:

De basale rettigheder som handler om mad, tøj, lægehjælp, skolegang og tryghed.

Så er der børns ret til at blive beskyttet mod, at der er nogle, som udnytter børn psykisk og fysisk.

Til sidst er der børns ret til selv at være med til at bestemme det, som handler om dem selv.

Børnekonventionen har været med til vise, hvor vigtige børns rettigheder er rundt omkring i verden. Man kan sige, at den har givet en stemme til en masse børn, der ellers ikke ville blive hørt og set.

I mange lande er der blevet oprettet mere børnevenlige regler og love, fordi man nu ved, at børn skal behandles anderledes end voksne.  Børnekonventionen er også med til at sikre at flere og flere piger kommer i skole verden over.

Selvom landene har skrevet under på at overholde konventionen, er det ikke sikkert de kan, selvom de gerne vil. Et land kan være så fattigt, at det f.eks. ikke har råd til sørge for mad og skolegang til alle børn.

FN står for Forenede Nationer. Det er et forbund, hvor alle lande i verden samarbejder om fælles regler. Når landene bestemmer nogle regler, der skal gælde i alle lande, kalder man det en konvention.  43 personer fra forskellige lande arbejdede på konventionen om børn i mange år.  I 1959 besluttede FN at lave regler om børns rettigheder.  

En 6.klasse har "oversat" Børnekonventionen til børnevenligst sprog. Du kan læse den her:

http://www.boerneinfo.dk/b%C3%B8rnekonventionen/-+if%C3%B8lge+en+6-c8-+klasse