Hvad er en familie?

Hvad er en familie? Er det far, mor og børn? Eller er det dem, man bor sammen med? Kan man også være i familie med mennesker, man ikke deler blod med?

Biologisk familie, pap-familie og bonus-familie

I Danmark lever mange børn ikke sammen med begge forældre, - enten fordi far og mor aldrig har boet sammen, eller fordi de er flyttet fra hinanden. Nogle børn bor sammen med to mødre og to fædre. Måske flytter mor og far sammen med en ny kæreste, der også har børn, og på den måde bliver familien udvidet med stedforældre og stedsøskende. Tidligere kaldte man dem papforældre og papsøskende. I dag, hvor skilsmisse er blevet mere almindeligt, sætter man et mere positivt ord foran, nemlig bonusmor, bonusfar og bonusbørn. Cirka 40 % af danske ægteskaber ender i skilsmisse. Familier i Danmark er altså ikke kun far, mor og børn. En kernefamilie er en familie med et par og deres fælles børn. I dag er kernefamilien blevet udvidet.

Far, mor og børn,...og bedste

I mange lande bor familier tit sammen i flere generationer. Bedsteforældre bor sammen med gifte børn og børnebørn. Det gjorde man også i gamle dage i Danmark, men nu er samfundet blevet så rigt, at vi kan tage os af dem, der ikke længere kan arbejde. Derfor bor mange ældre mennesker i Danmark alene, i ældreboliger eller på plejehjem. I fattige lande er det almindeligt, at familierne selv tager sig af sine gamle. Måske er de gamle endda nødt til at blive ved med at arbejde, for at skaffe mad nok til alle i familien. Der er ikke noget, der hedder at gå på pension.

Mange steder i det sydlige Afrika består familier af børn og gamle, fordi forældrene er hårdt ramt af sygdommen aids. Mange forældreløse børn har slet ikke nogen biologisk familie til at tage sig af dem. Derfor bliver deres bedsteforældre, de andre børn på gaden eller børnehjemmet deres nærmeste familie.

Flerkoneri og enke-arving

Flere steder i Afrika og i Asien er det almindeligt at en mand kan gifte sig med flere koner. Nogle gange bor manden på skift ved hver kone og de børn, som han har sammen med hende. Andre gange bor manden og konerne og børnene allesammen sammen. I Danmark er det forbudt at være gift med mere end én af gangen.

I nogle lande har man en tradition, der hedder enkearving eller levirat. Det betyder, at hvis en mand dør, mens hans børn stadig er små, så arver hans bror konen og børnene og overtager ansvaret for hans familie.  

Familieplanlægning: prævention, abort og etbarnspolitik

I Danmark og mange andre lande i Vesteuropa får folk ikke så mange børn mere. Det kan blive et problem, fordi i fremtiden vil der ikke være nok mennesker til at arbejde og betale skat. Skat betaler for gratis skolegang, sygehuse, ældrepleje og mange andre ting. I mange fattige lande er det lige omvendt. Der får man tit flere børn, end de har råd til at tage sig af. Mange opfatter det at have mange børn som en slags livsforsikring. Det er jo børnene, der skal tage sig af forældrene, når de bliver gamle. Indtil da kan de arbejde og tjene penge til familien. Forældrene håber måske på, at et af deres børn klarer sig rigtigt godt. Så kan det barn hjælpe hele familien ud af fattigdom ved at få en høj uddannelse og et godt job - måske i Europa eller USA. I de fattige lande er der mange børn, der dør før de er fyldt fem år. Derfor får familierne mange børn. Så er de sikker på, at der er nogle, der overlever. Mål nummer fire af FNs 2015-mål handler om at forhindre, at så mange børn dør.

I Danmark er det almindeligt at bruge prævention. Prævention er forskellige måder, som beskytter mod at kvinden bliver gravid. Det kan være p-piller, kondom eller andre former. På den måde kan man nemmere selv bestemme, hvornår man vil have børn, og hvor mange man vil have. Abort er lovligt i de fleste lande i Europa. Abort betyder, at hvis man bliver gravid og ikke ønsker barnet, så kan man få barnet fjernet i starten af graviditeten. Prævention og abort kaldes familieplanlægning.

I Kina er det regeringen, der har lavet familieplanlægning for befolkningen. I 1979 vedtog man nemlig et-barnspolitikken. Den politik betyder, at man skal have særlig tilladelse til at få mere end ét barn. Kina vedtog loven, fordi den kinesiske befolkning voksede alt for hurtigt til, at man kunne skaffe tag over hovedet og mad på bordet til alle.